Hórusz Jósda

A karma típusai - 2. rész:

A terhességi (várandósági) karma:

Egyszerű szavakkal írva a karma az életút, amely a magunkkal hozott útból, a tetteinkkel és nem tetteinkkel, valamint a gondolatainkkal bevonzott történésekből áll. Ha valamely tragédia történik az életében, sok ember szívesen hivatkozik a karmájára. Ám ez nem egyértelmű, hiszen ha az általunk elkövetett bűnökért itt és most bűnhődnünk kell, akkor vajon miért történnek velünk jó dolgok is? Félreértés ne essék, a karmánkkal előbb - utóbb, azaz valamelyik életünkben szembe kell néznünk! A jelen negatív történéseiben is lehet és van karma is, de ha valaki rosszat tesz és bár elhessegeti, de önmaga előtt titkoltan is bűntudata van, az ekkor jövő sorspofonok NEM karma, hanem egyfajta önbüntetés, amit a lelkiismeret generál a felettes elmén keresztül! A karmának több típusa van, mindegyikkel más és más életfeladatunkat tudjuk és kell ledolgoznunk. Most ezek közül mutatom be a legfontosabbakat.

A karma törvénye szerint az ember fejlettségétől függ, hogy a lélek mikor ölt testet, és mennyi ideig tartózkodik a túlvilágon, bardo állapotban (újjászületést megelőző átmeneti állapot). A régi bölcsek úgy tartották, hogy a fejletlenebb lelkek gyorsan inkarnálódnak, míg a fejlettebbek lassabban, vagyis hosszabb időt töltenek bardoban, azaz átmeneti állapotban.

A terhességi (várandósági) karma:

Mielőtt a karma típusok elemzésébe kezdünk, nézzük a legfontosabbat. A karma törvényei szerint az anya karmikus feladata a várandósság alatt, mivel a magzat a fogantatás pillanatától emlékszik, így a gondolatai, a lelkiállapota, a cselekedetei, az érzelmei hatással vannak a magzatra, ezért kívánatos lenne, hogy tiszta, nyugodt, harmonikus és biztonságot adó környezetben éljen, és lehetőleg örömteli hangulatban legyen (örüljön a fogantatásnak). Ugyanis az örömteli (minimum jó hangulatú) állapotban generálódott gondolatok magasabb vibrációt vonzzanak, és ez kedvezően fog hatni a gyermeke lelki tulajdonságaira. Mint írtam is a magzat a fogantatás pillanatától emlékszik, ezért az anya gondolatai és tettei még testformáló hatással is vannak a születendő gyermekre.

A gyermekhalál karmája:

A karma típusai közül a legspeciálisabb és a legfájdalmasabb a gyermekhalálé. Sajátosan egyéni karmájuk van azoknak a lelkeknek, akik nem születnek meg, mert az anyukájuk elvetél, vagy ők egészen fiatalon, gyermekként távoznak a földön élők világából. A spontán vetélésről az a régi bölcsek véleménye, hogy a születni készülő lélek még nem készült föl és nem érett meg a földi életre, vagy azt látja, hogy nem megfelelőek a körülmények, ahhoz, hogy teljesíteni tudja a sorsfeladatát. Ezen esetek többségében később bekövetkezik a sikeres terhesség és a szülés.
Más karmájuk van azoknak, akik gyermekként látszólag minden ok nélkül - például a halált megelőző betegség nélkül - távoznak az élők világából. Ebben az esetben megoszlanak a vélemények. Vannak, akik úgy hiszik, pl. jó magam is arra hajlok, hogy a gyermek korai halála a szülőknek, de elsősorban az anyának, illetve néha a közvetlen környezetnek a karmája és ezzel kíván a sors valamit megtanítani nekik, vagy ezzel törlesztik a karmájukat - részben, vagy egészében. De vannak, akik úgy hiszik, hogy ez a karmának a fajtája, mikor a léleknek az előző életéből maradt valami, amit nem tudott teljesíteni, ezért a mostani rövid életében teljesíti azt. Ám vannak, akik szerint a gyermek a halálával áldozatot vállal a szüleiért (bár én ezt erősen kétlem). Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, milyen áldozatot, ismernünk kell az egész család részletes történetét, és a horoszkópját is.

 A karmával foglalkozók, egy része az anya előző életeivel hozza kapcsolatba a gyermek halált, ők azt vallják, valószínű, hogy az anya a korábbi életében nemcsak a saját gyermekével bánt rosszul, hanem a gondjára bízott gyermekeket is elhanyagolta és egykori tette most üt rá vissza. Ritkán, de előfordul az is, hogy mostani életben az a lélek születik le hozzá gyermekeként, akivel korábban szívtelenül bánt, bár most ragaszkodna hozzá, és imádja őt, de a korai halál karmikus büntetésből elragadja tőle.

Csupán csak érdekességként írom az alábbiakat, mivel jómagam erősen kétlem azt!
A honi, karmával foglalkozók között kering egy eset, amit összefüggésbe hoznak egy hároméves kislány szomorú halálával. A kislány a hazai rendszerváltás után, akkor fulladt a folyóba, amikor nyilvánosságra hozták azt az ügynöklistát, melyben az apukája és az anyukája neve is szerepelt. Ők a legjobb barátaikat és kollégáikat, de még a közeli rokonaikat is besúgták. A kislány halála annyira megrázta a szüleiket, rokonaikat és az ismerőseiket is egyaránt, hogy elterelte a szülők korábbi besúgó voltáról a figyelmet, és ez a szégyenteljes cselekedet szinte nem is tudatosult azokban, akiket érintett.

Az orvos és betegének karmája:

Felettébb érdekes az orvos és a beteg kapcsolata, ugyanis a karma törvénye azt mondja, hogy bár mindenkinek szembe kell néznie előző élete - életei másoknak kárt, fájdalmat okozó tetteivel, de azokért különböző módokon fizethetünk. Pl. erre a következő: valaki korábban orvosi hibával kioltotta egy másik ember életét, de ezért többnyire nem akkor, hanem egy későbbi inkarnációban fog fizetni (a földi törvény általi fizetség a karmát nem érdekli, az nem mentesít!). Ilyenkor a karmikus fizetés módja lehet, ha az egykori „gyilkos”, a jelenben saját élete árán menti meg az egykori áldozatát. De az is gyakori eset, hogy a sors úgy rendezi a szálakat, hogy a korábbi életbeli gyilkos, most az egész életét régi áldozata mellett, kell, hogy töltse alárendelt helyzetben. Gyakran van úgy is, hogy két egykor egymást gyűlölő ember, a jelenben, egy feltétlen bizalmat igénylő orvos-beteg felállásban találkozik. Ennek lereagálása, hogy ez esetben, hogyan, s miként rendezik a múltból fakadó karmikus számlát. természetesen nagymértékben függ a két ember fejlettségétől, akik a nagy tudattalanban meglévő előző életre tudattalanul rá - rá éreznek. Pl., ha az orvos lelke magasabb fejlettségi fokon van, akkor nem tudja meggyógyítani azt a betegét, aki egykor ugyancsak ártott neki. Amennyiben a két ember között a karmikus kapcsolat felettébb súlyos, akkor az is előfordulhat, hogy az orvos műtét közben, akaratlanul a halálát okozza egykori gyilkosának - ez esetben a sors úgy rendezi, hogy az orvost felmentse a földi bíróság.

Egy új példa: mely orvos - beteg és gyógyszerész hármasnak a különleges karmikus esete. Történt, hogy bár az orvos tökéletes diagnózist állított fel, és a probléma kezelésére felírta a legmegfelelőbb gyógyszereket, ám a gyógyszerész - akaratlanul hibásan olvasta a receptet, és olyan gyógyszert adott ki, ami a beteg halálát okozta. A dolog furcsasága az volt, hogy a gyógyszerész mindig is retteget attól, hogy egyszer hibázni fog, és azzal valakinek a halálát fogja okozni, ezért a gyógyszer kiadása előtt többször is ellenőrzött minden receptet (ezek az esetek saját sorsunknak a megsejtései, találkoztam személyesen is hasonlóval!). Nem is hibázott soha, csak pont, ott és akkor, azt az egyetlen receptet olvasta hibásan, és nem is ellenőrizte azt. Az eset utólagos vizsgálatakor a két személy horoszkópjának a vizsgálata, valamint a karmával foglalkozók egyöntetűen arra a megállapításra jutottak, hogy a három ember között különleges karmikus kapcsolat volt. Egy korábbi életből az orvos a beteg „adósa volt, és ő most jól diagnosztizálta annak a betegségét és a legjobb gyógyszereket írta fel neki. Ellenben a karma és a sors a gyógyszerészt, most azzal hozta össze, akinek ő egykoron az áldozata volt. Itt a sors úgy rendezte az egykori tettes kiegyenlítetlen számláját, hogy a patikust figyelmetlenné tette, aki így bár akaratlanul, de az ő halálát okozta.

Budapest 2021.02.26 - Sámuel jós, numerológus - Hórusz Jósda

<< tovább >>

<<vissza