Hórusz Jósda

Szellemlények Osztályai

Az ellenerők szellemei:

Avagy az akadályoztatás szellemeinek osztálya. De ez esetben nem elhunyt földi emberek lelkei a megszálló lények, hanem a föld szférájában tevékenykedő, különböző ellenerők. Annak a megszállásnak, melyet különböző szintű és erejű ellenerők hajtanak végre, általában komoly szellemi és karmikus előzményei vannak. Bár ezek az erők mindig támadás alatt tartanak bennünket, mégsem lesz mindenkiből megszállott. Függetlenül attól, hogy milyen szintű erők (lények) próbálkoznak velünk, mindig az étertest állapota az, ami meghatározza, hogy képesek-e minket megszállni. Ha az étertest erős, és „tökéletes” állapotban van, akkor nincs mitől tartanuk. Ilyenkor érzékenységünk és tudatosságunk függvényében észlelhetjük is a megszállási kísérletet és tudatosan tehetünk, illetve tennünk is kell ellene (pl. hittel kimondani: isten nevében megparancsolom, hogy távozz!). Az ellenerők által történt megszállottság esetén, különbséget kell tennünk azok fajtái között is. Ugyanis sokszor „csak” ellenerő hatása alatt álló elementáris lények próbálnak irányításuk alá vonni bennünket. Ezek az elementárisok általában régi félelmek, elfeledett gondolatformák, és romboló érzések formájában jelentkeznek. Feladatunk ezek átalakítása, (tudatosan szembenézni a félelmünkkel) hiszen ezek általunk teremtett energetikai alakzatok. Azért hangsúlyozom az átalakítást, mert ezek az alakzatok rengeteg energiával rendelkeznek, csupán az előjelük nem passzol. Amennyiben sikeresen végre tudjuk hajtani a transzformációt (átalakítást) roppant nagy erők és energiák kerülhetnek a birtokunkba!

De van amikor maguk az akadályoztatás szellemei próbálnak hatni ránk, de ez már egy jóval „keményebb” helyzet, hiszen ezek az entitások, embert meghaladó intelligenciával, erővel és nem utolsó sorban állhatatossággal rendelkeznek! Az akadályoztatás szellemeinek az a célja, hogy a személyt kiiktassa a szellemi és az életúton való haladásból, továbbá az, hogy az negatív karmát halmozzon fel. Ugyanis a megszállás ténye sem mentesíti a személyt, tetteinek és nem tetteinek következményei, vagyis a karma alól. Az megszállt állapotban elkövetett történések hatása ugyanúgy terheli az „eredeti” ént, mintha azt saját akaratából tette volna. Mert senki sem véletlenül kerül megszállás alá, sok esetben komoly negatív cselekedetek következménye az akadályoztatás szellemei által véghezvitt megszállás. Nagyon komoly és szerencsétlen esetben az is megtörténhet, hogy az adott személyen, nem egy megszálló szellem uralkodik, hanem több, egymást állandóan kiszorító szellemlény versenyez egymással. Ilyenkor az adott személyt, marionett bábuként rángatva kényszerítik olyan cselekedetek elvégzésére, amit normális esetben, (saját akaratából) sohasem tenne meg.

A tökéletlen szellemek osztálya

Fő jellemzőjük: az anyag uralkodik a szellem fölött, erős a rosszra való hajlandóság, tudatlanság, gőg, önzés, és a rossz szenvedélyek

X. osztály - A tisztátlan szellemek:

Ők a rossz szándékú szellemek: ha megidézik őket, rossz tanácsokat adnak, egyenetlenkedést és bizalmatlanságot sugallnak, álarcok mögé rejtőznek, hogy minél jobban csalhassanak. A gyenge jellemű embereket környékezik meg, akik gyengék és a sugalmazásokra hallgatva saját vesztükbe rohannak. Nagyon elégedettek önmagukkal, ha azt látják sikerült hátráltatni a haladásban azokat, akik az ő kísértéseik alkalmával elbuknak. Mikor közleményeket kapunk, a beszédeiről ismerhetjük fel őket - pl. ocsmány, durva, erkölcstelen beszéd, így közleményeikkel elárulják hajlamaikat. Néha „okosra” váltják a beszédüket, de azt nem tudják sokáig tartani, leleplezik magukat. Mikor testet öltenek, ezekből lesznek a bűnözők és a csalók a földi világban, ők minden bűnre hajlandók, a rosszat saját kedvtelésükre cselekszik. Ezek valóságos ostorai az embereknek!

IX. osztály - A felületes szellemek:

 Ezek tudatlanok, szeretnek incselkedni, következetlenek és gúnyolódnak. Mindenbe beleavatkoznak, mindenre felelnek, ők mit sem törődnek az igazsággal. Szeretnek apró bajokról, csekély örömökről beszélni, bosszúságot okozni, és rejtélyeskedéssel, vagy tréfával félrevezetni. Ezeket a szellemeket elődeink gnómoknak és lidérceknek is szokták nevezni. Függenek a magasabb rangú szellemektől, akik gyakran szolgálattevőként használják fel őket. Amit mondanak többnyire tartalmatlan, csípősen, gúnyosan fejezik ki magukat, és sokszor csupán tréfából használnak álneveket!

VIII. osztály - Az áltudós szellemek:

Meglehetősen tág az ismeretük, de sokkal többet tartanak magukról, mint amennyit tudnak. Komoly beszédükkel és annak jellegével tévedésbe ejtik az embereket. Beszédük a fennálló földi rendszerek tükrözése, tévedések és némi igazság keveréke. Jellemzőjük a gőg, a magas önbecsülés, az önfejűség és a féltékenység - melyeket még nem bírtak levetni.

VII. osztály - A semleges szellemek:

Ezek nem elég jók a jóra, de nem jók arra sem, hogy igazán rosszat cselekedjenek és ártsanak, erkölcsi és értelmi téren, egyformán hajlanak a jóra vagy a rosszra.

Ők még ragaszkodnak a földi dolgokhoz, és nem tudtak megválni a durva földi örömöktől, mert ezek a szellemek, földi életükben is durvább lelkű emberek voltak.

VI. osztály - A kopogtató és békeháborító szellemek:

Ezek személyiségüket illetően, nem sorolhatók helyesen külön osztályba, mert a tökéletlen szellemek bármelyik osztályába tartozhatnak. Jelenlétüket gyakran érzékelhető fizikai hatásokkal árulják el. Mint például a kopogások, mozgások, a szilárd tárgyak rendkívüli helyváltoztatása, vagy a levegő megmozgatása, stb. Ezek a szellemek még erősebben kötődnek az anyaghoz, mint a többiek. Ők idéznek elő nagyon sok olyan jelenséget, amire nincs normális magyarázat. Egyébként minden szellem képes arra, hogy fizikai jelenségeket idézzen elő, de a magasabb rangú szellemek ezt átengedik az alárendelt szellemeknek. Ugyanis ők sokkal ügyesebbek az anyagi, mint az értelmi munkák elvégzésében. Mikor a magasabb rangú szellemek, a fizikai jelenségeket szükségesnek találják, akkor segédként használják fel ebbe az osztályba tartozókat. Ők okozzák a megmagyarázhatatlan, fizikai jelenségeket, melyeket a magasabb rangú szellemek, valamely cél elérése miatt szükségesnek tartanak. 

A jó szellemek osztálya

Főbb jellemvonásaik: a szellem uralkodik az anyagi részük fölött, és a jót kívánják. Hogy valójában milyenek, és mennyi erejük van a jó véghezvitelére, az attól függ, hogy milyen magasra emelkedtek a jó szellemek osztályában. Ők megértik Istent, és élvezik a jók üdvösségét - leginkább akkor boldogok, ha jót tehetnek, és megakadályozhatják a rosszat.

V. osztály - Jó akaratú szellemek:

Uralkodó jellemvonásuk a jóság, szeretnek az emberek szolgálatába állni és szeretik támogatni őket, tudásuk azonban korlátolt. Ők nagyobb haladásra tettek szert erkölcsi téren, mint az értelem terén.

IV. osztály - Tudós szellemek:

Ami őket jellemzi - az a mély tudás. Kevesebbet foglalkoznak az erkölcsi kérdésekkel, mint a tudományosokkal. A tudományt azonban csupán csak hasznos dologként veszik számba, ők mentesek minden olyan szenvedélytől, ami a tökéletlen szellemek tulajdonsága.

III. osztály - Bölcs szellemek:

A legmagasabb fokú erkölcsi minőség a kiváló jellemvonásuk. Bár nem bírnak határtalan ismeretekkel, rendelkeznek oly  értelmi képességgel, melyeknél fogva úgy az emberekről, mint egyebekről ítéletet mondhatnak.

 II. osztály - Magas rangú szellemek:

Ezekben együtt van a tudás, a jóság, a bölcsesség. Beszédjük jóindulatról tanúskodik, állandóan méltóságteljes és emelkedett, gyakran fenséges. Magas rangúknál fogva sokkal hivatottak arra - mint a többi osztálybeliek - hogy az emberekkel a másvilágról helyes ismereteket közöljenek. Természetesen azon korlátokon belül, ameddig erről az emberek ismeretének terjednie szabad. Szívesen kommunikálnak azokkal, akik hittel keresik az igazságot, és akiknek a lelke a földi kötöttségektől már eléggé felszabadult ahhoz, hogy megértse őket. Ha ők kivételesen testet öltenek, akkor azt az emberek haladását segítő küldetés miatt önként teszik.

A tiszta szellemek osztálya

Fő jellemvonásaik: Az anyag rájuk már nem gyakorol semmilyen befolyást, értelmi és erkölcsi fensőbbségük, a többi fokozatba tartozó szellemekkel szemben határtalan.

I. osztály - Tiszta szellemek:

Végigjárták a szellemek a lépcsőzet minden fokát és levették magukról az anyag minden tisztátalanságát. Miután elérték azt a tökéletességet, amit teremtett lény elérhet - nem kell már a megpróbáltatásokat elszenvedniük, sem bűnhődniük, már fel vannak mentve a testet öltés (újra leszületés) kötelezettsége alól. Isten követei és szolgái ezek a szellemek, akik az egyetemes összhang fenntartásában teljesítik Isten parancsolatait. Minden alájuk rendelt szellemnek parancsolnak, segítik őket a tökéletesedésben, és kijelölik küldetéseiket. Kedves foglalkozásuk, hogy az embereket segítsék, jóra indítsák, vagy rábírják őket arra, hogy vezekeljenek azokért a bűnökért, melyek megakadályozzák az üdvösségüket. Őket Angyaloknak, arkangyaloknak, vagy szeráfoknak szokták nevezni. Az emberek érintkezhetnek velük, de nem állnak állandóan az emberek szolgálatára.

Az angyalok gond és baj esetén segítségül hívhatók, amennyiben jogos és igaz ügyhöz hívják őket segítségül, segítenek! Az élet szinte minden területének - a munkának, a szerelemnek, a közlekedésnek, a gyógyításnak, a jóslásnak, a karmának, stb., megvan a maga angyala, és ha az adott területen segítségre van szükség, akkor az név szerint hívható.

                                         Az Angyalokkal kapcsolatosan, a következő irodalmat ajánlom önöknek: F. E Eckard Strhom - Atlantisz Angyalai         

 vissza az előző oldalra

Ajánlom

Bejelentkezés: +36-20-942-7238, vagy - E mail

 Sámuel jós

 << tovább >>