Nyitólap :::  Hórusz története::::  Bemutatkozás  ::  Az ezoterika alapfogalmai  ::  Akasha krónika  ::  Kártyajóslás  ::  Sorselemzés  ::  Párkapcsolat elemzés  ::  Szeretetösztön és szexualitás  ::  Karma

Szerelmi kötésről  ::  A boldogsághormon hatása  ::   Lelki tanácso ::  Lelkünk titkai  ::  Átok és rontáslevétel  ::  Szellemlények  ::  Megszálló szellemek  ::  Szellemlények osztályai  ::  A jin - jang elmélet  ::  Elérhetőség

Hórusz Jósda

Szellemlények Osztályai

A tökéletlen szellemek osztálya

Fő jellemzőjük: az anyag uralkodik a szellem fölött, erős a rosszra való hajlandóság, tudatlanság, gőg, önzés, és a rossz szenvedélyek

X. osztály - A tisztátlan szellemek:

Ők a rossz szándékú szellemek: ha megidézik őket, rossz tanácsokat adnak, egyenetlenkedést és bizalmatlanságot sugallnak, álarcok mögé rejtőznek, hogy minél jobban csalhassanak. A gyenge jellemű embereket környékezik meg, akik gyengék és a sugalmazásokra hallgatva saját vesztükbe rohannak. Nagyon elégedettek önmagukkal, ha azt látják sikerült hátráltatni a haladásban azokat, akik az ő kísértéseik alkalmával elbuknak. Mikor közleményeket kapunk, a beszédeiről ismerhetjük fel őket - pl. ocsmány, durva, erkölcstelen beszéd, így közleményeikkel elárulják hajlamaikat. Néha „okosra” váltják a beszédüket, de azt nem tudják sokáig tartani, leleplezik magukat. Mikor testet öltenek, ezekből lesznek a bűnözők és a csalók a földi világban, ők minden bűnre hajlandók, a rosszat saját kedvtelésükre cselekszik. Ezek valóságos ostorai az embereknek!

IX. osztály - A felületes szellemek:

 Ezek tudatlanok, szeretnek incselkedni, következetlenek és gúnyolódnak. Mindenbe beleavatkoznak, mindenre felelnek, ők mit sem törődnek az igazsággal. Szeretnek apró bajokról, csekély örömökről beszélni, bosszúságot okozni, és rejtélyeskedéssel, vagy tréfával félrevezetni. Ezeket a szellemeket elődeink gnómoknak és lidérceknek is szokták nevezni. Függenek a magasabb rangú szellemektől, akik gyakran szolgálattevőként használják fel őket. Amit mondanak többnyire tartalmatlan, csípősen, gúnyosan fejezik ki magukat, és sokszor csupán tréfából használnak álneveket!

VIII. osztály - Az áltudós szellemek:

Meglehetősen tág az ismeretük, de sokkal többet tartanak magukról, mint amennyit tudnak. Komoly beszédükkel és annak jellegével tévedésbe ejtik az embereket. Beszédük a fennálló földi rendszerek tükrözése, tévedések és némi igazság keveréke. Jellemzőjük a gőg, a magas önbecsülés, az önfejűség és a féltékenység - melyeket még nem bírtak levetni.

VII. osztály - A semleges szellemek:

Ezek nem elég jók a jóra, de nem jók arra sem, hogy igazán rosszat cselekedjenek és ártsanak, erkölcsi és értelmi téren, egyformán hajlanak a jóra vagy a rosszra.

Ők még ragaszkodnak a földi dolgokhoz, és nem tudtak megválni a durva földi örömöktől, mert ezek a szellemek, földi életükben is durvább lelkű emberek voltak.

VI. osztály - A kopogtató és békeháborító szellemek:

Ezek személyiségüket illetően, nem sorolhatók helyesen külön osztályba, mert a tökéletlen szellemek bármelyik osztályába tartozhatnak. Jelenlétüket gyakran érzékelhető fizikai hatásokkal árulják el. Mint például a kopogások, mozgások, a szilárd tárgyak rendkívüli helyváltoztatása, vagy a levegő megmozgatása, stb. Ezek a szellemek még erősebben kötődnek az anyaghoz, mint a többiek. Ők idéznek elő nagyon sok olyan jelenséget, amire nincs normális magyarázat. Egyébként minden szellem képes arra, hogy fizikai jelenségeket idézzen elő, de a magasabb rangú szellemek ezt átengedik az alárendelt szellemeknek. Ugyanis ők sokkal ügyesebbek az anyagi, mint az értelmi munkák elvégzésében. Mikor a magasabb rangú szellemek, a fizikai jelenségeket szükségesnek találják, akkor segédként használják fel ebbe az osztályba tartozókat. Ők okozzák a megmagyarázhatatlan, fizikai jelenségeket, melyeket a magasabb rangú szellemek, valamely cél elérése miatt szükségesnek tartanak. 

A jó szellemek osztálya

Főbb jellemvonásaik: a szellem uralkodik az anyagi részük fölött, és a jót kívánják. Hogy valójában milyenek, és mennyi erejük van a jó véghezvitelére, az attól függ, hogy milyen magasra emelkedtek a jó szellemek osztályában. Ők megértik Istent, és élvezik a jók üdvösségét - leginkább akkor boldogok, ha jót tehetnek, és megakadályozhatják a rosszat.

V. osztály - Jó akaratú szellemek:

Uralkodó jellemvonásuk a jóság, szeretnek az emberek szolgálatába állni és szeretik támogatni őket, tudásuk azonban korlátolt. Ők nagyobb haladásra tettek szert erkölcsi tekintetben, mint az értelem terén.

IV. osztály - Tudós szellemek:

Ami őket jellemzi - az a mély tudás. Kevesebbet foglalkoznak az erkölcsi kérdésekkel, mint a tudományosokkal. A tudományt azonban csupán csak hasznos dologként veszik számba, ők mentesek minden olyan szenvedélytől, ami a tökéletlen szellemek tulajdonsága.

III. osztály - Bölcs szellemek:

A legmagasabb fokú erkölcsi minőség a kiváló jellemvonásuk. Bár nem bírnak határtalan ismeretekkel, rendelkeznek oly  értelmi képességgel, melyeknél fogva úgy az emberekről, mint egyebekről ítéletet mondhatnak.

 II. osztály - Magas rangú szellemek:

Ezekben együtt van a tudás, a jóság, a bölcsesség. Beszédjük jóindulatról tanúskodik, állandóan méltóságteljes és emelkedett, gyakran fenséges. Magas rangúknál fogva sokkal hivatottak arra - mint a többi osztálybeliek - hogy az emberekkel a másvilágról helyes ismereteket közöljenek. Természetesen azon korlátokon belül, ameddig erről az emberek ismeretének terjednie szabad. Szívesen kommunikálnak azokkal, akik hittel keresik az igazságot, és akiknek a lelke a földi kötöttségektől már eléggé felszabadult ahhoz, hogy megértse őket. Ha ők kivételesen testet öltenek, akkor azt az emberek haladását segítő küldetés miatt önként teszik.

A tiszta szellemek osztálya

Fő jellemvonásaik: Az anyag rájuk már nem gyakorol semmilyen befolyást, értelmi és erkölcsi fensőbbségük, a többi fokozatba tartozó szellemekkel szemben határtalan.

I. osztály - Tiszta szellemek:

Végigjárták a szellemek a lépcsőzet minden fokát és levették magukról az anyag minden tisztátalanságát. Miután elérték azt a tökéletességet, amit teremtett lény elérhet - nem kell már a megpróbáltatásokat elszenvedniük, sem bűnhődniük, már fel vannak mentve a testet öltés (újra leszületés) kötelezettsége alól. Isten követei és szolgái ezek a szellemek, akik az egyetemes összhang fenntartásában teljesítik Isten parancsolatait. Minden alájuk rendelt szellemnek parancsolnak, segítik őket a tökéletesedésben, és kijelölik küldetéseiket. Kedves foglalkozásuk, hogy az embereket segítsék, jóra indítsák, vagy rábírják őket arra, hogy vezekeljenek azokért a bűnökért, melyek megakadályozzák az üdvösségüket. Őket Angyaloknak, arkangyaloknak, vagy szeráfoknak szokták nevezni. Az emberek érintkezhetnek velük, de nem állnak állandóan a

Az angyalok gond és baj esetén segítségül hívhatók, amennyiben jogos és igaz ügyhöz hívják őket segítségül, segítenek! Az élet szinte minden területének - a munkának, a szerelemnek, a közlekedésnek, a gyógyításnak, a jóslásnak, a karmának, stb., megvan a maga angyala, és ha az adott területen segítségre van szükség, akkor az név szerint hívható.

                                         Az Angyalokkal kapcsolatosan, a következő irodalmat ajánlom önöknek: F. E Eckard Strhom - Atlantisz Angyalai         

 vissza az előző oldalra

Ajánlom

Bejelentkezés: +36-20-344-17422, vagy - E mail

 Sámuel jós

 << tovább >>