Hórusz Jósda

A Numerologia alapjai:

Az univerzumban minden mindennel összefügg, és így nem is csoda, hogy a számokat is lehet orákulumként, jóslásra is használni.

 Nekem, mint számmisztikusnak, sokat mondanak a számok, hiszen minden szám külön „lény” és egyedi tulajdonságokkal bír.

A számok a bolygók uralma alá vannak rendelve, és a bolygó tulajdonságai jellemzi a számokat is, és hatásuk is a számhoz tartozó bolygó hatásaival jellemezhető.

Az első és nagyon fontos szám, ami létünket meghatározza, ez az un. küldetésszám:

A küldetésszám a születési évünk számainak összege és születési hónapunk periódusos számértékének, valamint születésnapunk egyjegyű számának összege. a

Ez azt mutatja, hogy a természet erői milyen életútra predesztináltak bennünket, tehát olyan, mint egy radix, születési képlet. vagyis ez meg mutatja a küldetésünket.

A számok összeadását addig folytatjuk, amíg egy jegyű számot, vagy 11-et, vagy 22 esetleg 33 nem kapunk, ugyanis ezek mesterszámok, és a kapott egy, vagy kétjegyű szám az életcélunkat (mirevalóságunkat) és a karmát jelenti.

Sorsszám: ezt a születési év számainknak (pl. 1984 = 1 + 9 + 8 + 4 = 22 pedig 2 + 2 = 4) összege, de pl. itt figyelembe vesszük az összetett szám hatását is, mivel egyes összetett számok, un. mesterszámok, mint pl. 11, 22, 33.

A végeredményül kapott szám a jelen életünkben elérhető eredményeinket mutatja.

Csupán csak érdekességnek írom, hogy a Sorsszám szerint a velünk azonos évben született emberekkel hasonló lesz az életutunk.

Ez a szám megmutathatja az azonos évben születetteket érő „univerzális” generációs hatásokat is (ám a generációs hatások figyelembevételénél óvatosan kell

eljárnunk, mert az a korszellem ellenére régiónként és földrészenként is (pl. Nyugat Európa, Kelet Európa, Ázsia, Afrika, stb.) eltérést mutathat.

Születésnapunk száma különös jelentéssel bír:

Születésnapunk számával azonos számú-, vagy egyjegyűre redukálható napok, pl. akik 6-án születtek, az ő szerencsés napjuk bármely hónap 6-án, 15-én (1 + 5 = 6), 24-én van.

Vagyis ezek a napok lesznek kedvezőek fontos ügyeik intézésére.

Ha mélyebben érdekel bennünket sorsunk, személyiségünk, akkor meg kell néznünk nevünk számértékeinek jelentését is.

 Ám ehhez már ismernünk kell a betűk számértékeit, melyet a Püthagorasz által készített és használt rendszerből, vagy a Cheiro (Louis Hamongrér) által kialakított rendszerből tudhatjuk meg.

Érdekességnek megemlítem, hogy a Püthagorasz által készített és használt rendszer az egyben a ma oly divatos kabbalisztikus rendszerrel is azonos.

 (Mivel a héber ábécé nem egyezik meg a miénkkel, számunkra könnyebb ezt a rendszert használni)

 Püthagorasz egyébként a nyugati abc betűit alakította át számokká, oly módon, hogy a számokat 1 - 9-ig felírta egy lapra és a számok alá sorban felírta az ábécé betűit.

Ez a betűk számokká alakításának legegyszerűbb módszere (tehát ezen a módon bárki készíthet magának egy a Püthagoraszéval azonos számkulcsot).

 Püthagorasz egyébként azt vallotta, hogy a számoknak saját egyéniségük van, és vannak közöttük erősebbek, un. hímnemű számok (ezek a páratlan számok) és vannak gyengébb, azaz nőnemű számok  (utóbbiak a páros számok).

Mielőtt emancipált világunkban támadás érne ezen kijelentés miatt, jelzem, hogy az erősebb és gyengébb nem, nem szó szerint értendő. hanem akképpen, hogy mindkét nem - nő és a férfi is - más és más alaptulajdonságokkal rendelkezik.

A férfi kiáradó, aktív, míg a nő pedig befogadó és passzív, így egymás ellentét párjai, és a jin-jang elmélet szerint jól kiegészítik egymást.

A kelet európai számmisztikusok leginkább a Cheiro számkulcsot használják, ahol ő, egy sajátos számrendszerbe helyezi a betűket 1-től - 8-ig, de a 9-es számot nem alkalmazza.

Mindezt azért teszi, mert ha a 9-et bármely számmal szorozzuk, az akkor sem változtat az értékén (pl. 1 x 9 = 9, de a 2 x 9 = 18, mely egyjegyűre redukálva -- 1 + 8 = 9, a 3 x 9 = 27, mely egyjegyűre redukálva -- 2 + 7 = 9, stb.).

Erre egy másik példa a 142857-es ciklikus szám, melyet, ha megszorzunk 1- 6-ig bármely egész számmal, az eredmény, az lesz, hogy a kapott szám tízes számrendszerbeli számjegyei ugyanazok lesznek: (1 x 142857 = 142857, 2 x 142857 = 285714, 3 x 142857 = 428571, 4 x 142857 = 571428, stb). illetve az, hogy a végösszeg mindig 9 lesz.

Ám, ha a 142857-es számot 7-el szorozzuk, akkor a végeredmény az örökkévalóság száma, vagyis a 999999-lesz, melynek a végösszege szintén 9.

A Cheiro számkulcs sajátos értékrendszere, csak egy előre megadott táblázatból tudható meg.

 A Püthagorasz és a Cheiro számkulccsal történő számoláskor kapott eredményekben vannak különbségek, így az elemzés előtt át kell gondolkodni, hogy melyiket használjuk.

Névszám: ezt a név betűinek az összeadásával kapjuk meg (számoláskor a becenevet is figyelembe vesszük!) ez az egyén általános jellemét és egyéniségét mutatja meg, .

Ebből kifolyólag A betűk eltérő számértéke miatt névváltozáskor (pl. mikor férjhez megy valaki) sok mindenben megváltozik az élete és ez, a névváltozásnak (is) köszönhető.

 Tehát érdemes azon elgondolkodni, hogy akarjuk-e az életünk változását, ha igen akkor a Numerológia segítségével eldönthetjük, hogy milyen irányban szeretnénk a változást.

tudni azt, hogy különböző élethelyzetekben és társaságokban, amely néven ismernek/szólítnak minket, olyan lesz az univerzális rezgésünk és olyannak fognak tartani bennünket  is amit a névszámunk sugall. 

Ezt érdemes átgondolni, és ebből kifolyólag a Numerológia segítségével tudatosan változtatnunk a bizonyos helyzetekben használt nevünkön.

A Numerológia ismeretében előfordulhat, hogy egy nem túl kedves név számértéke kedvező-, míg egy kedves, becéző szó univerzális rezgése nem éppen kedvező számunkra.

Szívszám: ez az érzelmeinket és a belső tulajdonságainkat mutatja, melyeket ritkán mutatunk meg a környezetünknek a szívszámot a vezeték és keresztnevünk magánhangzóinak összege adja meg.

Személyiségszám: a külső jellemünket adja meg, vagyis azt, hogy mások milyennek látnak bennünket, ezt a nevünkben szereplő mássalhangzók értékeinek összege adja meg.

A személyiségszám külső jellemünkre utal úgy, mint az asztrológiában az aszcendens.

Sorsszám: a sorsszámot születési évünk számainak egy és kétjegyű összege adja meg, ez a megírt sors előrejelzése, ezen szabad akaratunk szerint tudunk javítani, vagy rontani, mert a szabad akarat, erősebb a megírt sorsnál.

 De itt figyelembe kell vennünk az összetett szám hatását is, mivel egyes összetett számok un. Mesterszámok!

Küldetésszám: életcélunkat és a karmát jelenti, tehát azt, hogy a természet erői mire (munka, érzelmek, vágyak, hit/vagy nem hit...stb.) milyen életútra rendeltek bennünket, hogy az ok és okozati törvény alapján fejlődhessünk.

A küldetésszámot, születési évünk számainak összege (sorsszám) és születési hónapunk periódusos számértékének, valamint születésnapunk egyjegyű számának összege adja meg.

További lényeges számaink: születési hónapunk periódusos száma, illetve születésnapunk száma, egy és kétjegyűen, valamint a személyes év (születésnaptól - születésnapig) száma.

Születési hónapunk periódusos száma: mely útmutatást ad általános ügyeinkre és a ránk ható kozmikus (állatöv szerinti) befolyásokra.

Születésnapunk száma egy és kétjegyűen elemezve: mely irányt mutat, a hívatás (munka), a társ és a munkahelyválasztásnál, illetve lakóhelyválasztásnál.

Személyes év: (ezt prognózisnak is szokták nevezni) - mely az adott évbeli születésnapunktól, a következő évbeli születésnapunkig tart.

A személyes évünket az adott év számainak, plusz a születési hónapunk periódusos számának és születésnapunk számának az egyjegyűre redukált összege adja meg.

Névszám: egy név akkor a legjobb, ha minden betűt (számot) megtalálunk benne a kellő arányban.

Ez megmutatja - mint az asztrológiában az elemek harmóniája, hogy mennyire vagyunk kiegyensúlyozottak, az azonos betűk (számok) 3 szoros ismétlésig az erősségeink lesznek, 4-, vagy többszörös ismétlés esetén viszont túlzásra hajlamosítanak.

A nevünkből hiányzó hiányzó betűk (számok) pedig a hiányosságainkat mutatják, ezt érdemes komolyan venni, mert ez azonnal felhívja a figyelmet arra, hogy mely téren van szükségünk változtatásra.

Püthagorasz számkulcs:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Cheiro számkulcs:

1

2

3

4

5

6

7

8

 

A

B

C

D

E

U

O

F

I

K

G

M

H

V

Z

P

J

R

L

T

N

W

 

 

Q

 

S

 

N

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü,Ű=6;5

Ö,Ő=7;5

É=1;5

Á=1;1

Budapest 2014-11-30

Sámuel jós & numerológus

Hórusz Jósda - Budapest XVIII. Havanna u. 54. - Tel: + 36-20-942-7238

E mail: bejelentkezes@horusz-josda.hu  Web: https://www.horusz-josda.hu/

Vissza az előző oldalra