Nyitólap  ::  Hórusz története  ::  Bemutatkozás  ::  Az ezoterika alapfogalmai  ::  Akasha krónika  ::  Kártyajóslás  ::  A Numerológia alapjai   ::  Sorselemzés  ::  Kapcsolat elemzés  ::  Szeretetösztön & szex ::  Gyógyítás  ::  Karma

Szerelmi kötésről  ::  A boldogsághormon  ::   Lelki tanácsok ::  Lelkünk titkai  ::  Átok és rontáslevétel  ::  Szellemlények  ::  Megszálló szellemek  ::  Szellemlények osztályai  ::  A jin - jang elmélet  ::  Elérhetőség  ::  Árjegyzék

Hórusz Jósda

Az ártó és a megszálló szellemek

Megszállottság az, amikor egy földi (fizikai) testben élő ember *energetikai testének (*továbbiakban finomtest - azaz étertest, asztráltest, mentáltest) különböző szintjeibe behatol egy idegen, fizikai testtel nem rendelkező entitás, azaz szellemlény, vagy démon.

Előszó:

Mindenek előtt jó tudni, hogy nem minden körülöttünk lévő szellem "rossz szándékú" ártó, vagy ártani akaró . Ugyanis léteznek olyan szellemek is, akik segíteni szeretnének, vagy csak látogatóba jönnek. Így nem káros, ha elhunyt szeretteik szellemének jelenlétét érezik, főleg, ha ez közvetlenül a haláluk után, vagy időnként történik. Ők időnként csinálhatnak hallható - észlelhető dolgokat, azért hogy elárulják magukat és így tudassák velünk, hogy itt vannak. (pl. egy az elhunythoz köthető tárgy többször is helyet cserél, vagy egy bizonyos, rá jellemző illatot lehet érezni - ez lehet az elhunyt kedvenc parfümjének, vagy arcszeszének illata, stb.) Ezek a szellemek csupán látogatóba jönnek a szellemvilágból, hogy segítsék, vigasztalják az itt maradt szeretteiket ők nem földhöz kötöttek. Csak azok a szellemek okoznak problémákat, melyeknek tudatosan, vagy tudattalanul de, nem sikerült a túlvilágra való átmenet.

Az ártó és megszálló szellemek (entitások) fajtái:

I. a csatlakozó szellemek:

Ide azok tartoznak, akik elhunyt földi emberek szellemei, azaz már nem rendelkeznek fizikai testtel, de nem képesek elhagyni a föld szféráját, és a köztes létbe távozni. Ennek több oka is lehet: a gyászoló hozzátartozók túlzott, szinte kényszeres ragaszkodása az elhunyt személyhez, és/vagy annak tárgyaihoz. Vagy a szellemet, bizonyos elintézetlen dolgok (pl. segíteni akar a családjának, vigyázni akar a gyermekére) és vagy/birtoklási vágy (pl. a vagyonához való ragaszkodás) tartják itt a földi dimenzióban. De az itt rekedés oka lehet egyszerű zavarodottság is, amikor is a szellem nem vesz róla tudomást, hogy ő már meghalt és fizikai értelemben nem létezik.

Mivel ebben a földi dimenzióban, fizikai test nélkül nem lehet energiát felvenni, az entitás (a szükséges energia nem azonos a táplálékból nyert energiával) csatlakozik egy élő, fizikai testtel rendelkező személyhez - ez az eset még nem megszállás, csupán csak energia felvétel céljából történő csatlakozás. Ez esetben a szellem nem rossz szándékkal követi el a csatlakozást, hanem azért, hogy a fennmaradáshoz szükséges "univerzális" energiát, feltudja venni. Ezek az szellemek, un. vándorló szellemek is lehetnek, amikor is, személyről - személyre vándorolnak, és így szerzik meg a földi léthez szükséges energiát.

Erre a "vándorlásra" azért van szüksége a szellemnek, mert így bármikor elegendő energiára tud szert tenni, akkor is, ha az, akihez eredetileg csatlakozott, netán beteg, vagy az energia elszívás miatt már teljesen kimerült. Az ilyen csatlakozás ugyan kevésbé káros mint a megszállás, de ez is veszélyes. Ugyanis lehet (lesz!) olyan "erőtlen, gyenge" személy, aki egy "vándorló szellem" tevékenysége következtében teljesen kimerül, mert az elszívja a csekély energiáját. Ha ez megtörténik, akkor már a *rossz szándékú szellemek (*ők gyakran veszik irányításuk alá az itt rekedt "gyengébb" szellemeket) könnyedén bejutnak a finomtestbe és az uralmuk alá hajtják az egyént!

II. a földhöz kötött szellemek:

Az az eset amikor maga az elhunyt személy, akarata ellenére sem képes eltávozni a fizikai világból. Ennek az okát, mindig az illető által leélt életben kell keresni. A túlzottan materiális gondolkodás, az anyagközpontú életszemlélet, és a szellemi - lelki késztetések teljes hiánya vezet ide. Ilyenkor a halál után erős, feldolgozatlan vágyak és érzések maradnak az asztráltestben. A kiéletlen vágyak és érzések, a fizikai test halálával végtelenül felerősödnek, és szó szerint kényszerítik az itt maradt szellemet ezek kiélésre. Ezért az entitásnak keresnie kell egy személyt, azaz egy testet, ahol  kiélheti kínzó vágyait. A megszállás után a megszállott kellemetlenül érzi magát, és különböző (főleg pszichoszomatikus) betegségek, de akár nem-váltás (bi,- vagy homoszexualitás és transzvesztitizmus) is felléphet nála. Előfordulhat, hogy a megszállásnak pozitív eredménye is lesz, ez azt jelenti, hogy a megszállt személy "örökli", a szellem képességét - képességeit, és így valamely dologban, hirtelen sikeres lesz mint pl. Van Gogh, a festésben vagy kiváló nyelvérzéke, stb. lesz.

III.  asztrállények - és elementálok:

Az asztrálsíkon élnek azok az alacsonyrendű szellemlények, akiknek nincs megengedve a megtestesülés. Ők rettenetesen vágynak a megnyilvánulásra, így amint lehetőségük adódik arra csatlakoznak valakinek az asztráltestéhez. Sokszor előszeretettel tűntetik fel magukat segítőnek, először segítenek is, de később már igyekeznek önállósulni. Amint ez sikerült nekik, összezavarják a megszállott gondolatait, tetteit és előfordul, hogy bizonyos céljait is meghiúsítják, ilyenkor ők roppantul elégedettek önmagukkal. Továbbá vannak az elementáloknak, bizonyos típusai, ők arra hívatottak, hogy befolyásolják a kiválasztott személy tetteit. Ők mindezt valakinek - a létrehozójuknak - a parancsára teszik.  Az asztrállények jelenléte kevésbé szembetűnő mint a "hagyományos megszállóké", az ő jenlétük állandó, látszólag ok nélküli fáradtságban, továbbá abban nyilvánul meg, hogy a megszállott időnként nem érti saját tetteit és viselkedését - pl. hirtelen ötletből történő vásárlás, vagy a nem megfelelő helyen történő érzelmi kirohanás - ("hiszti").

IV. Az ellenerők szellemei:

Avagy az akadályoztatás szellemei, és nem elhunyt földi emberek lelkei vagy asztrállények Ők a megszálló szellemek magasabb osztályához tatoznak, és a föld szférájában tevékenykedő, különböző, szellemi vagy karmikus okokból megszálló erők. Vagyis annak a megszállásnak, melyet különböző szintű és erejű ellenerők hajtanak végre, általában komoly szellemi és karmikus előzményei vannak. Bár ezek az erők mindig támadás alatt tartanak bennünket, mégsem lesz mindenkiből megszállott. Függetlenül attól, hogy milyen szintű erők (lények) próbálkoznak velünk, mindig az étertest állapota az, ami meghatározza, hogy képesek-e minket megszállni. Ha az étertest erős, és „tökéletes” állapotban van, akkor nincs mitől tartanuk. Ilyenkor érzékenységünk és tudatosságunk függvényében észlelhetjük is a megszállási kísérletet és tudatosan tehetünk, illetve tennünk is kell ellene (pl. hittel kimondani: isten nevében megparancsolom, hogy távozz!). Az ellenerők által történt megszállottság esetén, különbséget kell tennünk azok fajtái között is. Ugyanis sokszor „csak” ellenerő hatása alatt álló elementáris lények próbálnak irányításuk alá vonni bennünket. Ezek az elementárisok általában régi félelmek, elfeledett gondolatformák, és romboló érzések formájában jelentkeznek. Feladatunk ezek átalakítása, (tudatosan szembenézni a félelmünkkel) hiszen ezek általunk teremtett energetikai alakzatok. Azért hangsúlyozom az átalakítást, mert ezek az alakzatok rengeteg energiával rendelkeznek, csupán az előjelük nem passzol. Amennyiben sikeresen végre tudjuk hajtani a transzformációt (átalakítást) roppant nagy erők és energiák kerülhetnek a birtokunkba!

De van amikor maguk az akadályoztatás szellemei próbálnak hatni ránk, de ez már egy jóval „keményebb” helyzet, hiszen ezek az entitások, embert meghaladó intelligenciával, erővel és nem utolsó sorban állhatatossággal rendelkeznek! Az akadályoztatás szellemeinek az a célja, hogy a személyt kiiktassa a szellemi és az életúton való haladásból, továbbá az, hogy az negatív karmát halmozzon fel. Ugyanis a megszállás ténye sem mentesíti a személyt, tetteinek és nem tetteinek következményei, vagyis a karma alól. Az megszállt állapotban elkövetett történések hatása ugyanúgy terheli az „eredeti” ént, mintha azt saját akaratából tette volna. Mert senki sem véletlenül kerül megszállás alá, sok esetben komoly negatív cselekedetek következménye az akadályoztatás szellemei által véghezvitt megszállás. Nagyon komoly és szerencsétlen esetben az is megtörténhet, hogy az adott személyen, nem egy megszálló szellem uralkodik, hanem több, egymást állandóan kiszorító szellemlény versenyez egymással. Ilyenkor az adott személyt, marionett bábuként rángatva kényszerítik olyan cselekedetek elvégzésére, amit normális esetben, azaz saját akaratából sohasem tenne meg.

V. megszállók és démonok:

Ezek a súlyos esetek, ahol már a szellem (az entitás) a megszállott személyt - a megszállás fokától függően - irányítása alá vonja, és idegen gondolatokat, érzéseket közvetít felé. Ilyenkor már a szellem bejutott a finomtestbe (testekbe) és ő uralja a személyt. Súlyos esetben káros tettek és szenvedélyek véghezvitelére - pl. lopás, rablás, kábítószer élvezet, vagy akár gyilkosság is - kényszeríti azt.  Ezek a szellemek nem csak elhunyt, földi életükben is gonosz emberek lelkei lehetnek, hanem démonok (eleve gonosz, az ördöghöz tartozó lények, ők a bukott angyalok) is. Amennyiben a személyt démon szállta meg, nem szabad házilagos eszközökkel kísérletezni, mert ettől a démon "vérszemet" kap és különböző módon támadhat- levegőben szálló nehéz tárgyakkal, nehéz bútoroknak az áldozat felé lökésével, az áldozatnak a hajánál fogva  való vonszolásával, lépcsőn, vagy magas helyről való lelökéssel, stb.  Ilyen esetekben hazánkban, beleértve jó magamat is, egy - két szelleműző van aki ezeket eltudja küldeni. Az európai kultúrák nagy részében, még az ördögűzés - azaz exorcizmus - segíthet, melyet a katolikus egyház avatott, és e téren magasan képzett papjai végeznek! Ám ennek engedélyezése hosszadalmas és csak aktívan gyakorló (azaz templomba járó, gyakran gyónó és áldozó) híveknél vállalja a katolikus egyház. 

Ördögűzés: ezt hazánkban csak a katolikus egyház vállalja, de vannak "természeti népek", ahol egyes emberek és/vagy a törzsi varázslók és sámánok - sikeresen művelik az ördögűzést is -  pl. az Amerikai és Dél Amerikai  indiánok)

Szellemekről és azok osztályairól (fajtáiról) bővebben itt olvashat ›› Szellemlények osztályai

A megszállottság 10 leggyakoribb tünete:

1,  Alacsony energiaszint

2,  Jellemváltozás és/vagy gyakori hangulatváltozások

3,  Belső hangok beszélnek

4,  Drogfogyasztás, beleértve az alkoholt is

5,  Lobbanékonyság, impulzív viselkedés

6,  Memória zavarok

7,  Csökkent koncentrációs képesség

8,  Hirtelen fellépő szorongás vagy depresszió

9,  Hirtelen, minden nyilvánvaló ok nélkül fellépő testi problémák

10,  Jelen leírás olvasásakor fellépő érzelmi és/vagy testi reakciók

 

Jelek melyek arra utalnak, hogy az adott helyen démon van:

1,  A lakók nyugtalan alvása, rémálmok, rendkívül alacsony energiaszint

2,  Falon, bútoron lévő szent tárgyak (feszület, kereszt, szentkép) mozgása, leesése,  napközben, este és hajnali 3-kor, 3-szori koppanások a falon - (utóbbi a Szentháromság gyalázása)

3,  Jellemváltozás, gyakori istenkáromlás, a szent könyvektől és eszközöktől való irtózás, addig ismeretlen nyelveken szólás

4,  A kutya egy pontot figyelve vonyít, majd hirtelen menekülőre fogja,

5,  Természetellenes pózokban való "kitekeredés", belső hangok beszélnek és utasítanak, akár gyerekek, akár felnőttek, obszcén szavakat, mondatokat mondanak

6,  Emberek, állatok megtámadása, kutya, macska, madár, vagy bármilyen a házban tartott állat váratlan, ok nélküli pusztulása

Ha a felsorolt 6 esetből akárcsak az első 2, vagy netán több áll fenn, akkor veszélyes és tilos, házilagos, vagy az interneten olvasott módszerekkel próbálkozni, mert a démon támadni fog és annak valószínűleg megszállás lesz az eredménye!

Ezen esetekben mindenképpen forduljanak GYAKORLOTT szakemberhez, vagy paphoz!

A démoni megszállást megelőző jelek:

A rossz szándékú entitás (démon), vagy az ő szolgálatába állt szellem, három lépésben támad, ezek az alábbiak:

1, a megfertőzés: suttogások, kopogások, zajkeltések, hirtelen megjelenés, majd eltűnés - mellyel az a célja, hogy tudatosítsa az adott helyen való létét.
2, az elnyomás: aludni nem hagyás, félelemkeltések, aztán jön a fizikai támadás, stb. - ennek az a célja, hogy a lelkileg sebezhető személy akaratát felmorzsolja, és őt elnyomja - ezzel a lenti 3. lépést készíti elő.
3, a megszállás: amikor is csatlakozik az adott személyhez, és átveszi a testének az irányítását, és azt kénye, kedve szerint használja, nem egyszer abnormális mozdulatokra és mozgásokra kényszeríti, hogy ezzel is megtörje az egyén akaratát.
Ha a teljes uralom (megszállás, megtörés) bekövetkezett, akkor már a megszállt személy testét saját céljaira használja - ezek bármik lehetnek, enyhébb esetben pl. szenvedélybetegség, komolyabb esetben gyilkosság és/vagy öngyilkosság.

Az esetleges öngyilkosságig néha kevesebb, néha több idő is eltelhet.

 

A megszállás ideális alanya lehet az a személy, kinek életerői gyengék, tele van lelki problémákkal és életmódjával is rombolja önmagát!

Mikor jöhet létre a megszállottság?

1,  Idegen szellem behívásával (pl. hozzáértő nélkül végzett szellemidézés és/vagy szelleműzés)
2,  Nem megfelelő társaságban, (pl. kocsma, szenvedélybetegek, sátánisták) hasonló - hasonlót vonz elv alapján

3,  Negatív gondolatok, bánat, féltékenység, depresszió, gyűlölet stb.. esetén

4,  Saját viselkedésünk bevonzza az idegen szellemet, vagy szellemeke (pl. álmodozás, mi lenne ha valaki, vagy valami más lennék)
5,  Előző életek vonzata, karmikus adósság, hibás gondolkodás
(pl. akarnokság, a kapott sorspofok figyelmen kívül hagyása, zavart lelkiállapot, stb.)

5,  Félelmeink által, "Mert rám szakadt, amitől rettegtem, és amitől féltem, osztályrészem lett" - (Jób könyve - Jób 1,1-4,21)

Tudta ön?

A „bolondokháza” tele van megszállt emberekkel, akik megfelelő kezeléssel (szelleműzés) gyógyíthatók lennének.

A homoszexualitást és a transzvesztitizmust, sok esetben egy ellenkező nemű megszálló entitás okozza, (ha ez a dolog hátterében akkor az az általam is végzett un. Ego State terápiával korrigálható!).

Ami békeháborító szellemek jelenlétére utal:

Ha a lakásban (vagy az adott helyen), furcsa, megmagyarázhatatlan jelenségek vannak, pl: fizikai beavatkozás nélkül tárgyak tűnnek el, vagy cserélnek helyet, és/vagy éjszaka lépteket hall, a kutya nyugtalan, az ön számára láthatatlan dolgot ugat, vagy ok nélkül nyüszít. Önnek váratlanul indokolatlan rossz érzése támad, hirtelen megmagyarázhatatlan fáradtság, szorongás, vagy hideg borzongás tör önre. Folyton elromlik valami, balszerencse üldözni a lakókat, és/vagy egymással ok nélkül ingerültek. Az egymással addig jól ellevő házi állatok állandóan egymást marják.

Megszabadítás:

A szellem, szellemek vagy a démon elküldése után, már aznap jobb a közérzet és bizonyos betegségek rövid idő alatt elmúlnak.

A szellem és/vagy démon elküldése után sokkal kellemesebb a közérzet, jobb az erőnlét, javul a hangulat, a teljesítmény és az egészség.
A megszabadítás, a megszállott számára teljesen fájdalommentes, egy terápiás beszélgetéshez hasonló eljárás.

Akit megszabadítottak a megszálló szellemtől, megkönnyebbül és úgy érzi mintha egy nagy, nehéz súlytól szabadult volna meg, népies kifejezéssel élve, mintha újjászületett volna!

Elérhetőség:1181 Budapest, Havanna u.

Bejelentkezés: +36-20-942-7238, e-mail

 Szolgáltatási árak>>

Budapest 2012. 05. 15.

Az oldalt írta és készítette: Sámuel jós

Az oldal témájával kapcsolatos irodalom: Dr. Edith Fiore - Nyugtalan Holtak - Hányan vagy?

vissza az előző lapra

<< tovább >>