Nyitólap  ::  Hórusz története  ::  Bemutatkozás  ::  Az ezoterika alapfogalmai  ::  Akasha krónika  ::  Kártyajóslás  ::  Asztronumerológia  ::  A Numerológia alapjai   ::  Sorselemzés  ::  Kapcsolat elemzés  ::  Szeretetösztön és szex ::  Gyógyítás

Szerelmi kötésről   ::  A boldogsághormon  ::  Lelki tanácsok  ::  Lelkünk titkai  ::  Átok és rontáslevétel  ::  Szellemlények  ::  Megszálló szellemek  ::  Szellemlények osztályai  ::  Karma  ::  A jin - jang elmélet  ::  Elérhetőség  ::  Árjegyzék

Hórusz Jósda

 

A karma hatása & A karma törvénye

Karmáról mindenkinek

Karma5.jpg Karma3.jpg  Karma5.jpg

Kedves Látogató, Szeretettel Üdvözlöm önt a Jósdában!

Előszó:

Járok, kelek, figyelek és lépten nyomon tanulok a világban, s tapasztalom, jó páran foglalkoznak, a karma témájával.

Írnak, mondanak ezt - azt, olyat is ami nem valós, ezért létrehoztam ezt az oldalt, hogy az akit a karma témája érdekel tisztábban lásson.

Sámuel jós & numerológus

Buddha szerint egyetlen bizonyosság van az életünkben, ez pedig a Karma!

Mi a karma valójában?

A karma eredetileg szanszkrit szó és utat jelent.

Egyszerű szavakkal írva a karma az életút, amely a magunkkal hozott útból, a tetteinkkel és nem tetteinkkel, valamint a gondolatainkkal bevonzott történésekből  áll.

Vagyis minden amit teszünk, nem teszünk, vagy gondolunk, az valamely hatást vált ki, és ez  visszatér hozzánk - röviden és egyszerűen ez a karma.

Edgar Cayce - egyszerű szavakkal fogalmazta meg a karmát - ekképpen:

"A lélek fejlődésének időre, több életre van szüksége, hogy elérje a TÖKÉLETES - Isteni szeretetet, jóságot, bölcsességet és tudást, hogy ne kelljen újra és újra testet öltenie, újra megszületnie"

A karmát csak az isteni gondviselés oldhatja, és aki megbocsát másoknak, az önmaga is megbocsátást nyerhet - ez a karma beteljesülésének útja!

A Karma törvénye

Amikor a lélek útja egy élet után a halállal véget ér, és egy idő után új testben megszületik, nem a nulláról kezdi, hanem ott folytatja, ahol előző életében abbahagyta!
Az új életben szembe találja magát, hibáival, meg nem oldott feladataival, új lehetőséget teremtve a megoldásra és arra hogy, jóvá tegye hibáit, tévedéseit, akképpen hogy szenvedő alanyként megéli, megtapasztalja mindazt amit ö okozott másoknak. A Karma törvénye szerint, mindazzal amit egy ember elkövet embertársa - embertársai ellen, előbb - utóbb szembe fogja magát találni. Legyen az bárki, csak olyat tegyen embertársának amit Önmagával is tenne! Ugyanis aki becsap, megkárosít, hamisan vádol mást - másokat, ezzel előbb - utóbb önmaga is szembe kerül és szenvedő alanyként mindezt megtapasztalja. (ki előbb - ki utóbb, embere válogatja - ám tapasztalataim szerint, mindezt a "fejlettebb"*, illetve az érzékenyebb
*(a spirituális utat mélyen járó) lelkek, még jelen életükben megtapasztalják. Ez az Ok & Okozat Törvénye - azaz - a KARMA TÖRVÉNYE

Aki szembekerül ezzel a problémával, mindezt anélkül elviseli, hogy átkozódna, önsajnálatba merülne, akkor ezt a Karmikus feladatot megoldotta és nem kerül vele többé szembe.
Ha viszont az átkozódás, méltatlankodás érzése és gondolata tölti el, akkor újra szembekerül ezzel a problémával mindaddig amíg meg nem oldja!

A karma - míg célját el nem érte - ember által nem oldható - azt csak a megfelelő tettek és az isteni kegyelem oldhatja!

A karma célja: hogy tetteink és nem tetteink következményével szembesüljünk, utunkat járva lelkileg fejlődjünk - tökéletesedjünk.

Születéskor minden ember kapott utat, talentumot, feladatot amit ezen életében kell járnia és használnia, de hozott karmát és feladatot is amit ezen életében "kiégethet".

 Mivel mindenki szabad akaratot kapott, így a feladatot (a karmát) "átlépheti", elodázhatja, ám el nem kerülheti.

A karmával, azaz - az ok - okozatával, mindaddig szembekerül míg azt meg nem oldotta (akár több életen keresztül is!) - vagy az alól, az isteni kegyelem fel nem mentette!

A karma szempontjából különbséget teszünk a "hozott" karma, illetve a jelen életünk tetteivel és nem tetteivel szerzett karma közt.

A hozott, azaz - előző életünk - életeink, tetteiből, nem tetteiből - származó karmára, álmok, vagy fel - felsejlő emlékképek, vissza - visszatérő jelek és történések utalnak.

I, mi a karma és mi nem:

A jelen életbeli kisebb súlyú negatív cselekedetek, mulasztások, melyek tudat alatt vannak jelen, un. elfojtott - "elhessegetett" gondolatként vagy bűntudatként, szintén kiválthatnak karmaszerű eseményeket.

Ilyenkor - a legtöbb emberben felmerül a kérdés - miért, mit követtem el, miért kaptam ezt? - a felmerült kérdésre a válasz általában az, ami a történés után legelső gondolatként "beugrik".
Ám a fent említett "beugró gondolatokat", az emberek előszeretettel elhessegetik, vagy az Ego védekezésével - mit tehettem volna, vagy más is ezt csinálja - elsöprik, így az később feledésbe merül.
De mindezek ellenére, ezek az "adósságok" un. önbüntetésként - tudattalan vezeklésként, kiválthatnak - és sokszor ki is váltanak, stagnálást, balszerencsét, veszteségeket, vagy betegségeket.

Ennek oka pedig az ember működése, vagyis ami az emberben belül van (gondolat, érzelmek, és az egész belső világa), az megjelenik (leképeződik) a külsején és a környezetében is
Ebből kifolyólag a fent leírt, vagy az ahhoz hasonló események egyike sem karma, hanem un. önbüntetés, vagyis akivel a fentiek, vagy hasonlók történnek, azt "csak" a saját árnyéka üldözi!

 II, karma és karmikus történések:

Az életünk során fellépő helyzetek, amelyekbe belekerülünk, karmikusan meghatározottak, ezeket mi hívtuk be, mi vállaltuk karmánk kiegyenlítéséül.

Így rajtunk áll, hogy viselkedésünkkel tovább bonyolítjuk e, rontjuk e a helyzetet, vagy elfogadjuk azt és (netán végleges) megoldásra találunk.

E vonatkozásban szabadon dönthetünk, de vegyük figyelembe, hogy döntésünk és viselkedésünk determinálja jövendőbeli (jelen és/vagy a következő) életünk helyzeteit!

Tehát a karma elodázható, de a meg nem oldott - elodázott, karmikus feladatok, súlyúktól függően kiválthatnak sorozatos veszteségeket, balszerencsét, pech sorozatot, vagy visszatérő betegségeket is. 

A fentiek miatt, a karma elfogadásánál, vagy elfogadni nem akarásánál, nem árt figyelembe venni a következőt: „Vezetik a végzetek a beleegyezőt, a tiltakozót vonszolják!” (Seneca) 

Tapasztalataim szerint az I.-es és II.-es esetben sokan gondolnak átokra, rontásra, de ritkán gondolnak karmikus adósságra, vagy un. önbüntetésre.

Karma esetén hiába is töpreng az események áldozata, a valós okot nem, vagy ritkán sejti, mert az mélyen az un. személyfeletti tudattalanban (kollektív tudattalan) van mely soha nem volt tudatos.

III, pszichés zavarok okozta történések:

Spirituális munkám során több esetben is tapasztaltam, hogy átokhoz, rontáshoz, vagy karmához hasonló történéseket okozhatnak a fel nem oldott lelki traumák, depressziók és neurózisok.

/az ok, amiért a fentiek történnek: amilyen a mikrokozmosz, olyan a makrokozmosz - azaz, amilyen az adott személy "töltése" (hangulata) olyan eseményeket fog bevonzani!/

Munkám során több esetben is megkerestek olyan emberek, akik átok-, vagy rontáslevétel kértek, és meglepődtek mikor sem átkot, sem rontást nem találtam náluk.

Volt aki meglepődve távozott, sőt olyan is, aki másnál tovább kereste a "nem létezőt", de volt olyan is aki bölcsen megkérdezte: "akkor mi okozza az életem negatív történéseit?"

Kérdés esetén a történések okát a kártyák kimutatják (ez nem jóslás, annál sokkal több!) mely egyes esetekben önbüntetés, máskor pedig az illető pszichés állapota-, de elenyésző esetben volt karma.

Sajnos azt is többször meg kellett tapasztalnom, hogy egyes emberek szívesebben elfogadnák helyzetük kiváltó okaként az átkot, rontást, vagy a karmát, mint azt, hogy lelki oldásra (gyógyításra) van szükségük.

A fent említettek miatt, rendkívül fontos a személyes feltáró beszélgetés, és a kártyák használata, ugyanis így külön tudjuk választani a lehetséges okokat és ki tudjuk emelni a valót!

Mivel spiritiszta, azaz jós és lelki segítségnyújtó terapeuta vagyok - Bemutatkozás - a fentieket könnyen felismerem és igény esetén kezelni is tudom, tehát forduljon hozzám bizalommal!

IV, summa - summarum:

Ha bizonyos esetekben, vagy ezekre gondolva "megszólal" a lelkiismeret, nem szabad azt elnyomni - "hiszen mások is ezt teszik", vagy - "ha én nem tettem volna, akkor  megteszi más" - önigazoló gondolatokkal! Hogy ne csináljon önmagának Karmát ki - ki csak azt tegye, amit szeretne ha vele is tennének, ha elkövetett apró-cseprő botlásokat, akkor rendkívül fontos az őszinte megbánás, és az önmagának való megbocsátás. Mindezek mellett nagyon - de nagyon lényeges, hogy a "téves utat" - tettet - tetteket - mielőbb befejezze, és az életét, útját a fent leírtak alapján és a Karma törvényét figyelembe véve élje, járja!

Előző életből hozott tudatos, vagy csak sejtett karma esetén is, az lehet az igazi segítség, ha az okkult tudományok ezen ágát értő személyhez fordulnak.
Mi különböző módszerekkel (pl. kártyavetés, sorselemzés, irányított meditáció) érzékeljük a karmát, így már "látjuk", hogy az adott esetben, mit kell tenni ahhoz, hogy a karma oldódjon.
Ki - ki maga dönti el, hogy milyen módszerhez folyamodik, mit tesz, kihez fordul segítségért, de valakihez mindenképpen szükséges, mert ebből a körből egyedül - ritkán van kiút!
Amint már fentebb írtam, a kapott utat - utakat megkerülni, elodázni nem helyes, ugyanis az úton járást a sors mindenképpen ki akarja kényszeríteni, az ellenállás pedig diszharmóniához vezet.

Karmikus esetek>>

1

2

3

4

Végül a tisztelt olvasó engedelmével, újra utalok arra amit már az előző oldalakon is megtettem:

Ha valaki járja az útját, teljesíti hozott feladatát, és tetteivel kiegyenlíti karmikus "számláját", a Karma eltűnik az életéből.
Ezek után képességeivel és tetteivel már szabadon jobbra fordíthatja a sorsát és az életét!

Ha tudni szeretné, az életfeladatát és a karmáját rendelje meg a Sorselemzését!

Ha tudni szeretné az életútját, születéstől a halálig, rendeljen Életút elemzést!  

A Sorselemzésben feltárom járandó útját, így megismerheti Önmagát és az életfeladatát, illetve karmáját.

Bejelentkezés: +36-20-942-7238 vagy Email

Tetszik

Elérhetőség: 1181 Budapest, Havanna u.

Bejelentkezés: +36-20-942-7238

A Hórusz Jósda Budapesten működik!                                                                                                 vissza az előző oldalra

 << tovább >>