Nyitólap  ::  Hórusz története  ::  Bemutatkozás  ::  Az ezoterika alapfogalmai  ::  Akasha krónika  ::  Kártyajóslás  ::  Életút elemzés  ::  Sorselemzés  ::  Párkapcsolat elemzés  ::  Szeretetösztön és szexualitás  ::  Karma

Szerelmi kötésről  ::  A boldogsághormon hatása  ::  Lelki tanácsok  ::  Lelkünk titkai  ::  Átok és rontáslevétel  ::  Szellemlények  ::  Megszálló szellemek  ::  Szellemlények osztályai  ::  A jin - jang elmélet  ::  Elérhetőség

Hórusz Jósda
 

A Numerológia Alapjai:

Az univerzumban minden mindennel összefügg, és így nem is csoda, hogy a számokat is lehet orákulumként, vagyis jóslásra használni.

Nekem, mint számmisztikusnak, sokat mondanak a számok, hiszen minden szám külön „lény” egyedi tulajdonságokkal.

A számok a bolygók uralma alá vannak rendelve, és a bolygó tulajdonságai jellemzi a számokat is, és hatásuk is a számhoz tartozó bolygó hatásaival jellemezhető.

Az első és nagyon fontos szám, ami létünket meghatározza, az un. Küldetésszám.

Ez az életcélunkat (mirevalóságunkat) és a karmát jelenti, vagyis azt, hogy a természet erői milyen életútra predesztináltak bennünket.

Mint egy radix, születési képlet. A küldetésszámot, születési évünk számainak összege és születési hónapunk periódusos számértékének, valamint születésnapunk egyjegyű számának összege adja meg.

Az összeadást addig folytatjuk, amíg egy jegyű számot, vagy 11-et, esetleg 22 nem kapunk, ugyanis ezek mesterszámok.

Sorsszám: a születési év számainak (pl. 1984 = 1 + 9 + 8 + 4 = 22 pedig 2 + 2 = 4) összege, de pl. itt figyelembe vesszük az összetett szám hatását is, mivel az mesterszám!

A kapott szám(ok) az életünkben elérhető eredményeket mutatják.

A Sorsszám szerint a velünk azonos évben született emberek életéhez lesz hasonló a mi életutunk is (csak hasonlóságról, és NEM azonosságról van szó!!).

Ez a szám megmutathatja az azonos évben születetteket érő„univerzális” generációs hatásokat is (ám a generációs hatások figyelembevételénél óvatosan kell eljárnunk.

Ugyanis a generációs hatás a korszellem ellenére régiónként és földrészenként is (pl. Nyugat Európa, Kelet Európa, Ázsia, Afrika, stb.) eltérést mutathat.

Születésnapunk száma különös jelentéssel bír:

Születésnapunk számával azonos számú, vagy arra redukálható napok, pl. akik 6.-án születtek, azoknak a szerencsés napjuk bármely hónap - 6.-án, 15.-én (1 + 5 = 6) és 24.-én van.

Vagyis ezek a napok lesznek kedvezőek fontos ügyeik intézésére.

Ha mélyebben érdekel bennünket sorsunk, személyiségünk, akkor meg kell néznünk nevünk számértékeinek jelentését is.

Ám ehhez már ismernünk kell a betűk számértékeit, melyet a Püthagorasz által készített és használt rendszerből, vagy a Cheiro (Louis Hamongrér) által kialakított rendszerből tudhatunk meg.

A Püthagorasz által készített és használt rendszer - mely egyben a ma oly divatos kabbalisztikus rendszerrel azonos.

(Mivel a héber ábécé nem egyezik meg a miénkkel, számunkra könnyebb ezt a rendszert használni)

Püthagorasz egyébként a nyugati abc betűit alakította át számokká, oly módon, hogy a számokat 1 - 9.-ig felírta egy lapra és a számok alá sorban felírta az ábécé betűit.

Ez a betűk - számokká alakításának legegyszerűbb módszere.

Püthagorasz egyébként úgy vallotta, hogy a számoknak saját egyéniségük van, és vannak közöttük erősebbek és vannak köztük gyengébbek.

 Az erősebb számok az un. hímnemű számok (ezek a páratlan számok), a gyengébb számok pedig az un. nőnemű számok - (azaz a páros számok).

Mielőtt emancipált világunkban támadás érne ezen kijelentés miatt - jelzem, hogy az erősebb és gyengébb nem szó szerint értendő.

Hanem akképpen, hogy mindkét nem - nő és férfi - más, más alaptulajdonságokkal rendelkezik. A férfi kiáradó, aktív, míg a nő pedig befogadó és passzív - így egymás ellentét párjai.

A kelet európai számmisztikusok leginkább a Cheiro számkulcsot használják, ahol ő 1 - 8.-ig egy sajátos számrendszerbe helyezi a betűket.

Cheiro a 9-es számot nem adja egy betűnek sem, mindezt azért teszi, mert a 9-et bármely számmal szorozzuk is, nem változtat az értékén. (1 x 9 = 9, 2 x 9 = 18 - 1 + 8 = 9, 2 x 9 = 18 - 1 + 8 = 9, stb).

Erre egy másik példa a 142857-es ciklikus szám, melyet, ha megszorzunk 1-6-ig bármely egész számmal, az eredmény, az lesz, hogy a kapott szám tízes számrendszerbeli számjegyei ugyanazok lesznek

 1 x 142857 = 142857, 2 x 142857 = 285714, 3 x 142857 = 428571.

 4 x 142857 = 571428, 5 x 142857 = 714285, 6 x 142857 = 857142 - illetve az, hogy a végösszeg 9 lesz.

Ám, ha a 142857-es számot 7-el szorozzuk az végeredmény az örökkévalóság száma a 999999-lesz, melynek a végösszege szintén 9.

A Cheiro számkulcs sajátos értékrendszere, csak egy előre megadott táblázatból tudható meg.

A Püthagorasz és a Cheiro számkulccsal történő számoláskor kapott eredményekben is vannak különbségek, így el kell gondolkodni, hogy melyiket használjuk.

Én személy szerint a Püthagorasz számkulcsot használom, ugyanis Nyugat-Európában is ezt használják a Numerológusok és a Számmisztikusok.

Továbbá az itthon kapható szakmai írások eredetije általában német, vagy angol nyelven íródott.

A névszámot mely az egyén általános jellemére, egyéniségét mutatja meg, a név betűinek az összeadásával kapjuk meg (számoláskor a becenevet is figyelembe vesszük).

Ebből kifolyólag névváltozáskor (pl. amikor férjhez megy valaki) sok mindenben megváltozik az élete, és mindez a névváltozás miatt (is) van.

Érdemes azon elgondolkodni, hogy akarjuk-e az életünk, változását, ha igen akkor a Numerológia segítségével eldönthetjük, hogy milyen irányban szeretnénk a változást.

Nem árt megfigyelni azt, hogy különböző élethelyzetekben és társaságokban, amely néven ismernek és szólítnak bennünket, olyannak ismernek és tartanak is minket, amit a névszámunk sugall.

Ezt érdemes átgondolni, és ebből kifolyólag bizonyos helyzetekben változtatni a nevünkön.

 A Numerológia ismeretében előfordulhat, hogy egy nem túl kedves név számértéke (jelentése) igencsak kedvező számunkra.

Ugyanakkor egy kedves, becéző szó jelentése (és univerzális rezgése) nem annyira kedvező.

Szívszám: az érzelmeinket és a belső tulajdonságainkat mutatja, melyeket ritkán mutatunk meg a környezetünknek.

A szívszám vezeték és keresztnevünk magánhangzóinak összege.

Személyiségszám: a külső jellemünket adja meg, vagyis azt, hogy mások milyennek látnak bennünket.

Ez a nevünkben szereplő mássalhangzók értékeinek összege.

A személyiségszám külső jellemünkre utal úgy, mint az asztrológiában az aszcendens.

Sorsszám: a megírt sors előrejelzése, melyen szabad akaratunk szerint tudunk javítani, vagy rontani - mivel a szabad akarat, erősebb a megírt sorsnál.

A sorsszámot születési évünk számainak egy és kétjegyű összege adja meg.

Küldetésszám: ez az életcélunkat (mire valóságunkat) és a magunkkal hozott karmát jelenti, vagyis azt, hogy a természet erői mire, milyen életútra predesztináltak bennünket,

Ez egy lényeges dolog, mely bár kötöttnek tűnik, de mégsem az, ugyanis egy bizonyos határon belül változtathatunk önmagunkon, és ha magunkon változtatunk, akkor változik a sorsunk (az életünk) is.

Érdekesnek fog hangzani az az elmélet, hogy leszületés előtt mi magunk "írtuk meg" a a sorsunk rugalmas kereteit és a küldetésünket, mindezt tettük azért, hogy az ok és okozati törvény alapján fejlődhessünk

A predesztináció, vagyis az eleve elrendeltség a képességeink és az általános jellemünk terén (munka, érzelmek, vágyak, világlátás, hit és/vagy nem hit.., stb.) értendő.

A küldetésszámot, születési évünk számainak összege (sorsszám) és születési hónapunk periódusos számértékének, valamint születésnapunk egyjegyű számának összege adja meg.

További lényeges számaink: születési hónapunk periódusos száma, illetve születésnapunk száma, egy és kétjegyűen, valamint a személyes év (születésnaptól - születésnapig) száma.

Születési hónapunk periódusos száma: ez a szám útmutatást ad általános ügyeinkre és a ránk ható kozmikus (állatöv szerinti) befolyásokra.

Születésnapunk száma egy és kétjegyűen elemezve: irányt mutat, a hívatás (munka), a társ és a munkahelyválasztásnál, illetve a lakóhelyválasztásnál is.

Személyes év (ezt prognózisnak is szokták nevezni) - mely az adott évbeli születésnapunktól, a következő évbeli születésnapunkig tart.

Ezt az adott évszám, plusz a születési hónapunk periódusos számának és születésnapunk számának az egyjegyűre redukált összege adja meg.

Névszám: egy név akkor a legjobb, ha minden betűt (számot) megtalálunk benne a kellő arányban.

 A névszám megmutatja - úgy mint az asztrológiában az elemek harmóniája - hogy mennyire vagyunk kiegyensúlyozottak.

Az azonos betűk (számok) 3 szoros ismétlésig az erősségeink lesznek, 4 vagy többszörös ismétlés esetén viszont túlzásra hajlamosítanak.

A hiányzó betűk (számok) pedig a hiányosságainkat mutatják, ezek azonnal felhívják a figyelmet arra, hogy mely téren van szükségünk változtatásra.

 

                                 Püthagorasz számkulcs:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

                                      Cheiro számkulcs:

1

2

3

4

5

6

7

8

 

A

B

C

D

E

U

O

F

I

K

G

M

H

V

Z

P

J

R

L

T

N

W

 

 

Q

 

S

 

X

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü,Ű=6;5

Ö,Ő=7;5

É=1;5

Á=1;1

                                Budapest 2014-11-30

                                     A cikket írta és szerkesztette: Sámuel jós, numerológus & terapeuta

                               Tel: +36-20-942-7238

                                     E mail

                                    Jósda:1181 Budapest, Havanna u.

                                     Jóslást - elemzést, írásban is vállalok!

                                        << tovább >>